Tillbakablickar 2018

Årets första frukost inleddes med årets finalister!

Första KROM- frukosten i år hölls på PM & Vänner fredagen den 2 februari. Den här morgonen träffade vi de tre finalisterna till Årets marknadsförare – Växjö Elektriska, Kärnhem och PM & Vänner – som gav varsin presentation inför den slutliga finalen.

Sprida budskap och skapa känslor
PM var först ut med delägarna Per Bengtsson och Martin Rognefall som berättade om PM:s strategi och resa när det gäller marknadsföring. Vi fick höra om fyra strategier: Den interna – att ha med sig hela sin personal, den lokala/regionala, nationella och den internationella strategin. En ökning vad gäller sociala medier och film ingår också i PM:s koncept, där det handlar mycket om att skapa känslor och låta kunderna sprida budskapet.

Varumärke, försäljning och kundvård
Från Kärnhem, som inriktar sig på nyproduktion av bostäder, presenterade marknadschefen Anna-Maria Lingmerth företagets resa med sin marknadsföring utifrån byggstenarna varumärke, försäljning och kundvård. En del exempel hämtade hon från det aktuella bygget i Växjö där det nu rivna vattentornet stod.

Tidlöst, sobert och renodlat
Sist ut var Johannes Nilsson, Växjö Elektriska, barnbarn till Börje Löfquist som startade företaget 1944. Sedan dess har stora förändringar skett och nu är det mer av en belysningsfirma som är experter på belysning och lampor. Under året har man bland annat öppnat en helt ny butik i Stockholm. Sättet man kommunicerar på vilar på ledorden tidlöst, sobert och renodlat, vilket också präglar företagets marknadsföring.