Styrelsen

Erik Walden (ordförande)
Context Media
0709-267531 | erik@contextmedia.se

Ola Agermark
Näringslivschef i Alvesta kommun

Joanna Kron
VIDA

Maria Daniels
Rektor Katedralskolan

Ajna Dzanic
Ready Digital

Maja Karlberg
GoTech
maja.karlberg@gotech.se

Anette Kling
Gota Media/Smålandsposten

Magnus Källström
Linnéuniversitetet

Denis Hodzic
Växjö kommun