Tillbakablickar 2012

5/12: Webdagarna

Ett snabbt och snärtigt frukostmöte avlöstes på Hotel Royal Corner i Växjö. Denna gången var temat Webbdagarna i Växjö. Mötet hade denna gången två talare, Magnus Höij, chefredaktör på Internetworld samt Jens Collskog, VD på Fortnox.
Magnus tog upp frågan om hur länge vi kommer kunna särskilja internet, Facebook och all annan kommunikation som florerar där. Han delade upp användandet av internet i 3 basala delar och hur dessa påverkar oss och kommer påverka oss i framtiden.
Streamingtjänster såsom Svtplay, Youtube och Netflix, hur dessa har ändrat och fortsätter ändra konsumtionen av tv tittandet. Han kunde konstatera hur vanligt Tv tittande minskar och hur beroende det är av tid och plats. De nya streamingtjänsterna har helt och hållet ändrat på detta.
ROI - Return on invenstment. Vad kan Facebook ge tillbaka till användaren och företaget som väljer att kommunicera via detta mediet. Han ställde också frågan vad det kommer kosta att inte hänga med på Facebooktåget?
Vad händer efter Facebook? Magnus kunde konstatera att Facebook idag är allt för kommersiellt och att nya tjänster är på väg. Fördelen med Facebook är att alla är med på lika villkor. Tittar man på användargränssnitt på den mobila sidan så är Apple ledande men Android är på väg uppåt. Slutligen kunde Magnus glatt konstatera att ”cheferna” börjar inse hur viktigt det är att följa med på vågen med digital kommunikation och börjar stuva om pengar till detta ändamål. Han avslutade sin presentation med några öppna frågeställningar: Gör internet oss dumma? Hur får vi djupinlärning? Han ifrågasatte också om skolan hade ett större ansvar när det kommer till digital kommunikation?

Dagens andra föreläsare var Jens Collskog, VD på Fortnox. Han fortsatte på spåret digital kommuniaktion och gav exempel på hur hans företag har tagit till vara på den digitala utvecklingen i samhället. Fortnox är ett företag som jobbar med webbaserade modeller för revision och säljstöd. De samarbetar i dagsläget med 9 av de 11 största revisionsbyråerna i Sveige. Hans främsta tips för att lyckas på den digitala marknaden är att det man erbjuder ska vara Ärligt och Äkta.

Text: Andreas Bång
Foto: Cajsa Roos

23/11: Lagom has no place in bussiness

Lixuan An föreläste om marknadsföring och kulturella skillnader i Sverige mot USA. Lixuan föddes i Kina men flyttade sedan till USA där hon även arbetade i 12 år, bland annat på några utav de största firmorna i New York. Under dessa år träffade hon sin svenske man och flyttade till Sverige och Växjö med honom. Vissa har undrat hur man kan överge New York för Sverige, Lixuan menar att Sverige är landet som tar hand om sina medborgare och att det är en tryggplats. Dock är Sverige alldeles för ”lagom” när det kommer till marknadsföring och att berätta om hur bra vi är. Där kan vi ta inspiration från USA som menar att alla kan vinna. Det är rätt att visa upp sina ambitioner och att man är duktig, medan Sverige istället lever för mycket efter jantelagen och att ingen är bättre än någon annan. Här tycker Lixuan att vi måste bli bättre på att våga uttrycka att vi är bra, bättre bäst och slänga jantelagen åt skogen. Hur ska vi kunna marknadsföra oss om vi inte får vara bättre än andra? Älska produkten du säljer för att få andra att älska den och visa det i marknadsföringen.

Däremot menar hon att lagom är bra i många fall och skapar en behaglig vardag, vi litar på att Sverige tar hand om oss vilket är unikt. Vi tar efter varandra och lever i grupp. Därför menar Lixuan älskar vi reklam, för det talar om för oss hur saker är. Företag måste synas så mycket som möjligt till konsumenten. Svenskar måste släppa rädslan att misslyckas, ta utmaningar och aldrig ge upp. Anamma det amerikanska uttrycket ”do anything you want to do, be anything you want to be”.

Lixuan avslutar med att åter ta upp slopandet av jantelagen och att vi måste våga säga “fuck it! I AM SPECIAL” Våga visa att vi är bäst.

”Lagom has no place in bussiness”
Text Cajsa Roos

21/9: Branding Sweden, Det kreativa Sverige

Michael Nilsson från Manifesto höll föreläsning om Det kreativa Sverige och platsmarknadsföring. Han visade på hur viktigt det är i organisationer att skapa Flow-How, det vill säga ett flöde av kreativitet till färdig idé. Sverige som land är idag dåliga på att visa upp den kreativitet vi har. Vi köper ofta in design, arkitektur och liknande från andra länder i stället för att visa vad vi själva kan bidra med. Han menar att vi saknar ett fungerande nationellt varumärkesarbete.
Michael beskrev kreativitet som ett ständigt skapande, ett sätt att hitta lösningar på problem och förmågan att se möjligheter som leder till innovation. Det gäller att få inspiration på många håll, men framför allt handlar det om inställning. Genom att visa en bild på den mänskliga hjärnans två halvors funktioner, den högra står för struktur och den vänstra för kreativitet, förklarade han att struktur ofta kommer i första hand för Sverige och att kreativiteten i andra. Han tog upp ett exempel om OS-kläderna och undrade varför Sverige i detta sammanhang inte använde Svenska designers för sina dräkter? Det hade vart ett ypperligt tillfälle att visa upp det Svenska modeundret. Istället valde vi att köpa in Kina-producerat. På många områden i Sverige har vi gjort så, arkitekturen är utländsk, möbeldesign, mode och många av våra stora varumärken är idag utlandsägda. Vi lyfter inte fram våra förmågor för att bygga vårt Svenska varumärke.

För att bygga ett bättre varumärke kring Sverige trycker Michael på att vi måste ta till vara på den kreativitet som finns. Att strategisk planering och kreativitet skall samarbeta och att branscher, stat och kommun måste tänka på långsiktiga idéer som framhäver våra styrkor. Han menar att Danmark i många hänseenden har insett vikten av att synas med sitt eget lands produkter.

Varför Sverige inte har lyckats lika bra som andra tror Michael beror på att vi av tradition har en strategisk toppledning, vikten av ett brett varumärkesperspektiv saknas och kreativiteten slutar ofta vid idéer och drivs inte igenom av olika orsaker. För att förbättra detta måste alla ta mer ansvar. Organisationer måste se alla som kreativa människor och ta till sig folks idéer. Toyota är ett bra exempel på ett företag som ser varje individs kreativitet som viktig och uppmuntrar till det. De genomför många utav de idéer som kommer in och uppmuntrar de anställda på så vis att fortsätta komma med idéer. I Sverige och även Europa görs inte det och idéerna kommer då inte fram.

För att förändra Sveriges varumärke säger Michel att vi behöver samla Sveriges kunskaper, utveckla ett övergripande varumärkesperspektiv genom att hitta landets gemensamma värderingar, inse vikten av ett internationellt varumärke, målorientera varumärkesprocessen och dess resultat och anställa människor som ser till Sveriges bästa och inte till sitt eget. Organisationer behöver förankra kreativitet i varumärkesstrategin och låta alla i organisationen vara kreativa. Skapa miljöer där kreativitet får möjlighet att komma fram bland alla individer i organisationen.

Hur kan du skapa ditt Flow-How? Enligt Michel genom att arbeta med något du tycker är kul. Se till att informationsflödet in alltid är större än det som kommer ut. Omge dig med bra kreativa människor och ha en öppen inställning. Fundera på när och hur dina idéer brukar komma och slå ihop fler idéer till en. När du har Flow-How koppla bort omvärlden och låt det flöda, man behöver inte vara tillgänglig jämt.

Våga vara kreativa och förvänta kreativitet från ALLA.

Text: Cajsa Roos

7/9: Please copy me

Mattias Åkerberg, frilands copywriter höll en kort presentation om sig själv där han beskrev hur han började sin karriär.

Mattias hade läst marknadsföring och ville arbeta som copywriter. Han var rädd för att stå i centrum , samtidigt som han visste hur viktigt det var att ha mod och ta de okända steget fram. För fem år sedan startade han en blogg på internet där innehållet bestod av vad han ville arbeta med. Där delade han med sig av olika reklamer och klipp som han fann intressanta. Bloggen fick allt fler och fler läsare. Från de fem som läst den från början till hundratals besökare varje dag. När bloggen funnits i fem år beslöt han sig för att ha ett fem års jubileum och bjuda hem 50st av sina läsare för att fira bloggen. Det var inte många på festen han egentligen visste vem det var men uppenbarligen hade hans blogg inspirerat många. Idag har han valt att lägga ner bloggen och satsa på ett tryckt nyhetsbrev för prenumeranter.

Mattias visade en bild på Nicke Nyfiken i sin presentation, detta var hans förebild. Han menar på att man aldrig ska sluta vara nyfiken. Så länge man lever ska man vara nyfiken på att lära sig något nytt. Temat på denna föreläsning handlade om ”Reklam som folk lägger märke till” För att folk ska lägga märke till en reklam bör det vara något nytt. Det ogjorda är alltid intressant. När något inte är som det brukar lockar detta till sig uppmärksamheten. Mattias hade varit med i en facebook-grupp där de skulle leka kurragömma. De kom på att de roligaste stället att leka kurragömma på var IKEA. Så en dag åkte 200 personer till IKEA för att leka. Med detta ville han säga att oftast börjar idéer som man kommer på genom ett skämt. För att komma på bra idéer behöver man leka och ha roligt. Så ett tips från Mattias är att aldrig sluta leka och ha roligt.

Han visade en hel del exempel på reklamer som väckte uppmärksamhet på ett annorlunda sätt och påpekade flera gånger vikten av att våga vara annorlunda för att synas genom den massan av budskap som finns. Det är det oväntade annorlunda som människor lägger märke till i vår vardag som är fylld med budskap. Stick ut! Text: Therese Persson"

30/3: AztraZeneca

Fredrik Wernersson inledde temat kultur och kommunikation med att prata om när global strategi möter lokal kultur. Aztra Zeneca bildades 1913 och har gått från ett bildspråk med vita starka män och kvinnor till Asiater, färgade, barn och äldre.
Fredrik har gjort affärer i många olika delar av världen och gav mycket intressanta exempel på kulturskillnader i olika länder. Finnarna är det hierarkiska och tysta folket som skickar sina idéer efter mötet via email, Danskarna följer inte riktigt ramar och mallar men är väldigt kreativa, Norrmänn är väldigt lika svenskar och i Storbritannien vet man inte alltid vad de egentligen tycker eller menar även om man trodde att man var duktig på Engelska. Fredrik gav även intressanta historier från sitt arbete i Sydafrika där kulturskillnaderna mot Sverige är väldigt stora och han berättade om hur han hanterade detta.
Fredrik pratade även om AztraZenecas varumärke och hur viktigt det är med trovärdighet i läkemedelsbranschen. AztraZeneca lanserade sitt senaste läkemedel 1981 och Fredrik pratade därför också om hur otroligt viktigt det är med ett starkt varumärke internt för att väcka en framtidstro.
Text: Thomas Nord

17/2: Digitala upplevelser med iCast

Denna fredagsfrukost var vi på Vida Arena där vi fick uppleva en resa från overhead till modern bildskärmskommunikation. Mats Hultemark Och Ann-Charlotte Örnhem från iCast gav oss en otroligt häftig upplevelse i hur man med ny teknik kan skapa kreativ marknadsföring och förstärka sitt budskap genom ljud och bild.
Vi fick även inspiration och idéer kring hur man kan arbeta med ljud och bild som kommunikationsmedel i bland annat affärer. iCast jobbar med mycket modern bildskärmskommunikation och har bland anordnat ljud och bild för Vida Arena samt Växjö Lakers introfilm, vilket vi även själva fick ta del av under besöket.
Tekniken har gått framåt och är idag mycket användarvänlig och vi fick själva testa på att styra ljud och bild i arenan genom iPads i kontrollrummet. Alla var oerhört nöjda med besöket och fick sig en tankeställare kring gammal hederlig kommunikation så som rollups. Med modern teknik behöver bildskärmskommunikation faktiskt inte bli så dyrt eller komplicerat som man kan tro.

3/2: Årets bästa café i Växjö 2011 - Gusto berättar om kärleken till det goda

I fredags var det kick-off för vårens första tema, Upplevelser! Vi besökte Gusto, nyligen inflyttade i nya lokaler på Västergatan! Mattias Gaunitz talade med stor passion om kaffekultur, stenmalen choklad och den första lyckade kaffeblandingen mocca/java!
Vi fick även ta del av tanken bakom de nya lokalerna, byggda i trä och om den atmosfär av naturmaterial som Gusto vill skapa som en del av kundernas upplevelse! Frukostmötet avslutades med en dikt som en av Cecilia Ivars tillägnat Gusto!