Tillbakablickar 2013

28/11: Glöggmingel

Marknadsföreningens höstprogram avslutades med glöggmingel den 28 november med etikettdoktorn Mats Danielsson.

8/11: Innovativ kommunikation med kollektiv intelligens

Frukostmöte 8 november med Rodolfo, reklam- och innovationsbyrån.

18/10: Värdebaserad prissättning

Frukostmöte den 18 oktober med Peter Ceasar.

27/9: Alla har ett personligt varumärke – Hur tar du ansvar för ditt?

35 personer begav sig på morgonen den 27 september till KROM-frukost på Statt för att lära sig mer om det högst individuella ämnet, Personligt varumärke. Linnea Söderling (www.tisdagfixar.se) blandade tankar om varför det är viktigt att tänka på våra egna varumärken och hur vi kan bära oss åt för att positionera oss själva med tips & trix för att komma en bit på vägen.

Viktigast att tänka på när man börjar menade Linnea var ”vad är målet?” Ett framgångsrikt arbete med det personliga varumärket bottnar i ett väl genomtänkt syfte och strategi. Hon poängterade även att det är viktigt att våga välja bort, man kan inte vara allt för alla, och drog en liknelse till Spindelmannen. Han är snabb, vig och kan kasta spindelnät – det är allt vi behöver veta om honom.

Linnea avslutade frukostmötet med att skicka med åhörarna två tips: Ta ner det på jorden och Låt det ta tid!

6/9: Upplevelser över plattsformsgränserna

Nästan 50 personer samlades för höstens första frukostmöte där Gabriel Svennerberg gav oss bra insikter i ”upplevelser över plattsformsgränserna”. Gabriel inledde med att ge tydliga exempel på hur framförallt mobilt internet ökar vilket gör att vi blir ständigt uppkopplade. Och att vi samtidigt är det med mängder av olika enheter, alltifrån mobilen, tv-apparaten, klockan, vågen eller minikameran.

Detta ställer krav på företag att skifta perspektiv från att sätta mobilappen i centrum till att sätta människan i mitten. Gabriel gick igenom tre olika strategier för design över enhetsgränser och gav flera lyckade exempel. Han visade också förslag på hur man kan kartlägga användarupplevelsen via sk upplevelsekartor (www.mappingexperiences.com).

Andra bra länkar att ta med är www.internetstatistik.se och hans egna företag www.meetod.se.

12/4: Tillgänglighet för synskadade på nätet

Så omedveten man är om hur kommunikation via internet fungerar för personer med synnedsättning. Susanne Arnesson föreläste om tillgängligheten för synskadade på nätet. Hon sitter ständigt med teknikprylar runt sig och arbetar förutom med att driva sitt eget företag Naturliga Rum även som IT-konsult på ETU inom tillgänglighet på nätet för synskadade.
Hon började med att koppla upp sig på nätet och surfade in på en hemsida som hon menade fungerade mycket bra för synskadade. Där fick vi höra hur en uppläsande röst navigerade henne runt på sidan genom olika kortkomandon på tangentbordet. Susanne berättar att den huvudsakliga kanalen för marknadsföring av sitt företag är just internet. Hon använder Facebook, bloggar och har hemsida som hon uppdaterar med hjälp av denna navigering. Vissa sidor är bättre anpassade att använda än andra, t.ex. är det ofta svårt att få sociala medier eller gratisprodukter så som Facebook och Spotify att anpassa sina sidor. De bryr sig helt enkelt inte om tillgänglighet för alla.
Det viktigaste att tänka på när man skapar en sida som är användarvänlig även för synskadade är hur man länkar och vilken information som finns tillgänglig att läsas upp i länken. Att de listor som läggs upp med menyer är strukturerade och lätta. Dessutom att övertexter delas in i olika headers så att rubrikerna kan läggas i olika listor och ge en tydligare struktur. Det är många saker som kan förenkla användandet men det viktiga är att tänka på hur listor blir, att tabeller och formulärfällt kommer i rätt ordning och att länkar har tydliga förklaringar till vart de leder.
Det var fantastiskt roligt att höra Susanne berätta om hur hon använder dator, Ipad och mobil för att navigera sig runt på nätet. Det gav en djupare och tydligare inblick för hur viktig strukturen är vid skapandet av hemsida och att det tankesättet hon beskrev enkelt kan bidra till en enklare och bättre tillgänglighet på webben för människor med synnedsättning.
Text & bilder: Cajsa Roos

22/3: Polestar och vägen till att bli Official Performance Partner till Volvo Cars

För den bil och motorintresserade var föreläsningstemat en självklar anledning till att delta på dagens frukostföreläsning där Hans Bååth berättade om Polestar och vägen till att bli Official Performance Partner till Volvo Cars. Trots att större delen av deras målgrupp består av män lyckades mötet ändå dra en hel del kvinnor och även den icke bilintresserade lämnade med ett större bilintresse än tidigare och med nya kunskaper.
Polestar grundades 1996 tillsammans med Volvo för att satsa på racing med Volvo bilar. Loggan ska uttrycka racingsporten genom tiderna och den blå färgen är ett signum för Polestar. Sedan 2009 är Polestar Official Performance Partner till Volvo och arbetar med att utveckla prestanda utöver det vanliga för att delta i racingtävlingar med Volvos märke. De utvecklar och bygger om valda Volvomodeller för att prestera på toppen i racingsammanhang.
Omkring 50 marknader täcker Polestar idag och deras kundgrupp är ”the performance minded customer”. Där intresse för motorsport brinner. Hans menar att efterfrågan på prestandaprodukter har alltid funnits men Volvo har bara erbjudit detta till och från på marknaden. Polestar erbjuder något helt annat än Volvo Cars som uttrycker säkerhet. De vill bygga ett varumärke som syns och visar på kvalitet och förmågan att leverera på topp och visa att Volvo är ett förstklassigt alternativ till de som älskar motorer och racing. Därför är det viktigt att utveckla Volvobilar som presterar bättre än de väletablerade racingmärkena idag och etablera Volvo på en global motorsportscen. Detta gör kommunikationen otroligt viktigt. Att kunna prestera på racing tävlingar och i racing serier blir en bild av trovärdighet och en viktig bit är sedan att synas i rätt forum så som motorinriktad media, sociala medier och att välja rätt återförsäljare. Genom att nå det lite smalare kundsegmentet som är högintresserade av motorsport och motorer vill de även i slutändan kunna påverka volymkunderna att välja lite mer prestanda när de köper bil. De försöker därför främst kommunicera till det smalare segmentet genom att visa på trovärdighet i prestanda genom att prestera på racingbanan och bearbeta media med konceptbilar som sprids över världen för att testas av experter och därmed komma med i motormedia.
För dem som arbetar på Polestar är det deras största intresse att få göra detta, det är mer än bara ett jobb. De utvecklar framtiden för Volvo på racingbanan. I år kör dessutom även Prins Carl Philip för Polestar i en ”Royal blå” Volvo.
Text: Cajsa Roos

8/3 Filmvisning på Palladium: Design & Thinking

När vi klev in möttes vi av en doft av nybakat, frukosten inleddes med hembakta frallor och en uppiggande kopp kaffe. Idag var det sittande mingel vid frukostborden där medlemmarna träffade nya kontakter och ”morsade” på dem de redan kände. Diskussionerna fyllde lokalen med ett tjatter av röster som spred vänskaplighet och intresse. Sakta vaknade jag till liv med mitt trevliga morgonsällskap som bjöd på många intressanta inslag från några utav medlemmarna från olika företag i regionen.

Morgonen fortsatte sedan med filmvisning på Palladium. Filmen Design & Thinking som för första gången visades i Sverige på Kroms frukostmöte bjöd på en spännande och uppfriskande syn på design och vad det kan skapa. Företag är ofta mycket rationella och tänker i siffror, medan design bör vara ett experimenterande och utforskande inslag i att lösa problem. Design kan fokusera på och testa sig fram till bästa lösningen för ett problem och skapa något bättre än det förra eller helt nytt.

Att människor dessutom ser olika på design kan göra det komplicerat att mäta smak och tycke. Människor är olika och föredrar olika lösningar. Design kan komma både från designers, men ett nytt sätt som en cykelproducent satsat på är att låta kunden själv designa sin produkt. Färger och modell kan kombineras ihop utefter kundens eget önskemål. Ny teknik som 3D-printing har även förenklat skapandets av modeller i många branscher.

Design thinking verkar för många vara ett okänt uttryck som vill stå för experimenterande och skapande av ny lösningar på problem som upptäcks. Att lösa dessa problem på ett icke traditionellt sätt och vara öppen för att kunna se saker ur nya perspektiv. Våga ha fel och göra fel, en viktig del av design, men kräver att man tillåts öva och inte alltid satsar på det gamla och i nuläget mest effektiva sättet som redan är beprövat. Våga experimentera, lägg lite energi på det och hitta nya lösningar på problem som uppkommer.
Text: Cajsa Roos

15/2: Prospect Eye

Dagens frukostmöte, med Mathias Thulin och Anders Holmberg, bjöd på spännande information om hur företag kan använda sig av sin hemsida för att hitta rätt kunder och för att dra nytta av deras hemsidebesök I försäljningsprocessen. Föreläsningen riktade sig främst emot B2B-försäljning och de verktyg som ProspectEye har utvecklat sitt företag kring. Mathias Thulin menar att många företag glömmer bort samarbetet mellan marknadsavdelning och säljavdelning och att arbetet på marknadsavdelningen ibland inte tar sig till säljavdelningen. Webbens funktioner ger en möjlighet till att använda funktionerna Lead management och Marketing automation som är två snabbt växande termer inom företagsvärlden. Lead management handlar om att underlätta försäljning genom att erbjuda kunder det de faktiskt redan har ett behov av. Att inte rent sälja utan att utgå från kundens sida. Genom att få tillgång till vilka som besöker företagets hemsida och vad de gjort på hemsidan kan man få en uppfattning om vilka som är intressanta kunder och som är intresserade utav företagets produkter.
I snitt av besök på en hemsida är entredjedel personer som hamnat där av misstag, en tredjedel är företag som redan har kontakt med din firma och en tredjedel potentiella affärer. Endast en liten del 1-2 procent handlar redan av dig. Mathias nämner även ett exempel som visar på att sälja produkter på nätet främst fungerar på billigare produkter. Upp till 5000 SEK kan fungera som försäljning via hemsida, dyrare affärer kräver personlig kontakt. Då kan det vara en fördel att genom upplysningar på vilka som besökt hemsidan och vad de har tittat på skapa sig en bild av intresse och behov innan den potentiella kunden kontaktas och erbjuds något som denne faktiskt kan vara intresserad av. Genom att titta på besökarstatistik och beteende kan rätt målgrupp hittas. Anders Holmberg säljare på ProspectEye förklarade att två huvudsakliga hinder i försäljning är ”timing” och ”informations tillgång” Genom att titta på kunders besök på hemsidan och i vilken frekvens de besökt olika delar kan företaget se när kunden lagt tid på produkten och därav anpassa timingen efter kundens visade intresse. Likaså inför ett möte kan kundens besök analyseras och ge information om vem som tittat på informationen och kanske ge en bild i om vad kunden verkar intressera sig för. Säljaren kan då ringa och reda ut oklarheter och funderingar kunden kan ha. Genom webbesök kan företaget hitta kunder, vad de har intresserat sig för och kanske kunna tipsa om ytterligare produkter kunden tittat på vilket kan leda till merförsäljning. Det ger en möjlighet att hjälpa kunden med det de efterfrågar istället för att försöka sälja på kunder produkter de inte själva efterfrågat.
Marketing automation innebär att skapa ett tillfälle att kunna följa kunden och dess handlingar. Genom att få besökaren på hemsidan att lämna lite information om sig själva kan deras besök på hemsidan följas och marknadsföringen anpassas efter deras besök. Exemplet som nämndes gällde ESS Hotell som upptäckte att deras konferenskunder ofta kom från privatkunder som tillbringat en vistelse där tidigare. Genom att få tillgång till deras mail kunde utskick anpassas även emot konferensboningar. Att få kunden att lämna lite information om sig själva ger företaget möjlighet att lättare anpassa sin försäljning emot deras intresse och följa deras aktivitet på hemsidan.

”If you got a little piece of your customers’ heart, you also got a little piece of their wallet”

Text och bild: Cajsa Roos

Företagssamarbeten och event på Barncancerfonden.

Billy Ydefjäll berättade en gripande historia om hur han och familjen gick igenom åren där dottern Linn hade cancer. Det var tio tuffa år att gå igenom. Beskedet förändrade familjens liv. Linn började skolan och mötte problem som friska barn inte behövde gå igenom. Hennes hörsel påverkades av behandlingen och familjen fick kämpa för att Linn skulle få den hjälp hon hade rätt till i skolan. Billy berättade om hur de på sjukhuset möttes av barn som var gråa i ansiktet och hade sina namn på rummen som byttes ut en efter en.
Hos barn finns en kraft som bara barn har, deras kropp tål mer och de har en viss glimt i ögat. Barnen på sjukhusen hade vattenkrig med sprutor, de var trötta på alla tester och bytte ut salivprov mot akvarievatten. I början när Linn fått sin diagnos fick hon många kort och kompisarna fanns kvar. Likaså hade familjen många som stöttade. Allt efter tiden så minskade dessa. Folk vänder ryggen istället för att möta personer som går igenom en livskris. Linn förlorande som ett oskyldigt offer kampen mot cancer.
Ett år efter att Linn gick bort började Billy arbeta på Barncancerfonden. Han kände nu att det var hans tur att ge tillbaka något för all den hjälp han fått. Barncancerfonden är en ideell förening som inte har några bidrag från stat, kommun eller landsting. De arbetar med forskning och utbildning, råd och stöd och insamling. Det drivs av bidrag från privatpersoner och företag. Deras vision är att utrota barncancer.
Billy ansvarar för Ride of Hope som är ett cykellopp från Lund till Stockholm, de startar utanför sjukhuset i Lund. Loppet har under många år fått in mycket företag som vill vara med och sponsra detta lopp och visa att de är med och bidrar till Barncancerfonden. Billy höll tal under ett lopp om att kämpa för livet, cykelloppet gjorde ont i knäna, rumpan, var kallt av regnet och ansträngande. Detta är dock under en begränsad tid och man kunde efter loppet checka ut och ta en varm dusch, detta som barnen inte har som möjlighet. Fler event som Spin of Hope, Ride of Hope och Team Rynkeby har startats och fått många att engagera sig och sitt företag i hjälpen mot barncancer. Även barn kunde vara med och bidra via ett cykellopp vilket blev en stor ”snackis”. Detta har stärkt Barncancerfondens varumärke. Denna typ av event är rätt i tid och har utvecklats under åren.

”Gör vad du vill med livet, innan livet gör som de vill med dig!”