Tillbakablickar 2014

28/11: Platsmarknadsföring ­- från 90-talet kommunslogans till genomtänkt marknadsföring

På fredagens frukostmingel och föreläsning var det ett 50-tal som samlats för att lyssna på Helena Nordström från företaget Placebrander. Helena började med några viktiga utgångspunkter för lyckad platsmarknadsföring - att vi är flera som äger platsvarumärket tillsammans och att en plats måste upplevas som öppen, välkomnande och tillgänglig. Allt fler inser vikten av platsmarknadsföring för tillväxt och därmed också ökade finansiella intäkter i form av skatter och företagsetableringar. Vi fick se många goda exempel från olika platser i världen och hur man arbetar strategiskt med platsers attraktivitet. Helena delade också med sig av aktuella trender inom Placebranding.

Gunnel Olsson, IKEA: Mindre ”public” och mer ”people” i framtidens PR

Gunnel Olsson, som arbetar med PR inom IKEA, bjöd på en inspirerande föreläsning om framtidens PR på KROMS frukostmöte den 7 november i en fullsatt lokal. Vi fick via den småländska möbeljätten goda insikter i dagens och morgondagens sätt att arbeta framgångsrikt med marknadsföring där traditionella kanaler delvis ersätts med relationsbaserade medier. Journalister som har haft en central roll tappar mark och vanliga människor träder in som spridare och bärare av budskap. I grunden handlar det om att goda relationer, äkthet och tillit leder till handling. Eller som Gunnel så snyggt formulerade det ”The public belongs to the past. The future is all about public”.

Psykologen och organisationskonsulten Anders Claesson: "Blomstrande företag föds ur positiva känslor"

Positiva känslor drar. Det visade KROM:s frukostföreläsning på fredagen som lockade fler än femtio morgonpigga personer att frukostmingla och lyssna på Anders Claessons föredrag. Utifrån lite olika infallsvinklar fick vi veta att och hur positiva känslor och optimism bidrar till organisationers utveckling.

Sara Öhman: Content marketing - vad är det och hur gör man?

Content marketing ligger helt i tiden. Det märkte KROM när frukostföreläsningen den 26 september drog ovanligt mycket folk. Ett sextiotal personer samlades på Elite Stadshotell på fredagsmorgonen för att mingla, äta frukost och ta del av Sara Öhmans föreläsning. Hon gick igenom faserna planera, skapa, sprida och mäta. För Sara själv handlar content marketing framför allt om att "skapa ett bättre innehåll på ett mer effektivt sätt".

5/9: Maria Daniels: Retorik och politik

På fredagens frukostmöte med KROM, där över 40 personer hade samlats, talade Maria Daniels från företaget Retorikedom om just retorik - ett ämne som är högaktuellt nu i valtider.
Hon började med en snabb tillbakablick i det antika Grekland där retoriken, eller konsten om att övertyga, föddes. Från antiken förde Maria oss snabbt in i dagens retoriska frågor där de klassiska begreppen ethos, patos och logos lätt kan appliceras.
Vi fick gissa budskap från olika partier – och det var minsann inte så lätt som man kan tro! Vi fick också se filmsekvenser med lyckade och mindre lyckade exempel där våra partiledare stod i fokus. Det var en aktiv och engagerad publik som hade samlats den här morgonen och Maria själv gav på prov på det hon talade om: trovärdig, logisk och engagerad!

16/5: Psykologin som gör dig mer kreativ

Ett fyrtiotal personer samlades till frukostföreläsning på Elite stadshotellet i fredags när KROM gästades av Niklas Laninge från Psykologfabriken. En lärdom vi alla bar med oss hem var att man inte föds som kreativ eller icke kreativ. Kreativitet är något man kan lära sig och skapa vanor och förutsättningar för. Alla kan bli mer kreativa!
Psykologi i andra sfärer
Niklas och ett gäng psykologstudenter startade Psykologfabriken 2008. De tyckte att psykologin kunde användas till mycket annat än det som stod i fokus på utbildningen där det mest handlade om klinisk psykologi.
I Psykologfabrikens verksamhet används psykologin inom andra områden än de traditionella. Temat den här morgonen var just kreativitet – ett alltid aktuellt ämne för såväl kommunikatörer som marknadsförare. Niklas började med att både berätta om och avliva en hel del myter om kreativitet. Han varvade sedan sin föreläsning med kreativa övningar som alla fick delta i.
Handfasta tips
Niklas gav bra förklaringar på vad kreativitet egentligen är – det är beteenden och inte egenskaper – det vill säga vad vi gör, inte vad vi är. Hoppfullt för alla som någon gång tvivlat på sin förmåga. Vi fick också handfasta tips om hur vi kan öka både vårt eget och andras kreativa beteenden. Niklas avslutade med att ge tips på hur man kan göra kreativitet till en vana. Han visade exemplet och vaneprogrammet WOOP (wish, outcome, obstacle, plan).

25/4: Omvärldsspaning och utmaningar för Hemnet - en av Sveriges största sajter

På fredagmorgonens frukostträff gästades KROM av Fredrik Jansson, affärsutvecklare på Hemnet. Ett fyrtiotal KROM:are varsamlade för att lyssna på hur Sveriges största bostadsajt ser på framtid och utveckling.
Fredrik gav oss ett intressant och spännande föredrag med inblickar i Hemnets produkt- och affärsutveckling. Fredrik delade entusiastiskt med sig av företagets omvärldsspaningar och vilka olika utmaningar Hemnet står inför, både som annonsplats och bostadsportal.
Det går bra för Hemnet, som ägs av ett antal mäklarfirmor, men man väl medveten om att det gäller att ligga i för att fortsätta att vara den självklara platsen för människor som söker bostad och mäklare som säljer bostäder.
När det gäller utveckling så arbetar Hemnet med ett antal områden; digital annonsering med kontextuella annonser - digital trisslott nämndes som exempel. De arbetar också med integrerade annonser som exempelvis bostadskostnadskalkyler men också med så kallade crossfunktionella team. Hemnet står just nu i begrepp att sjösätta en alldeles ny kartfunktion på sin sajt för att ytterligare förbättra och förenkla för sina användare.
Vi fick veta att det allra mest använda sökordet på Hemnet är "balkong" och vi fick också veta, vilket kanske inte var så förvånande, att de flesta klicken någonsin hamnade på den bostad Zlatan sålde för en tid sedan. Bostaden hade hela 38 000 klick inom loppet av ett dygn, vilket var enormt många även med internationella mått.
Bland frågor från publiken kom frågan om hur Hemnet ser på konkurrens från Blocket.
- Vi är vakna, sa Fredrik. Vi måste följa utvecklingen och göra rätt saker för att fortsätta att vara den bästa sajten för både köpare och säljare.

28/3: Engagerande frukostmöte om att dela smart med Creative Commons

- Internet är min arena och jag kommer att ha mig själv som case i dag för att illustrera det jag vill berätta. Så började Kristina Alexandersson sitt timslånga frukostföredrag som kändes bra mycket kortare. Med det engagemang och intensitet som Kristina utstrålade gick timmen väldigt fort.

Över 40 personer samlades på fredagens frukostmöte när Kristina Alexandersson gästade KROM på Elite Stadshotellet i Växjö. Temat var upphovsrätt – ett komplicerat område för alla oss som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Vi som var där fick oss en rejäl duvning i såväl upphovsrätt som i juridikens snåriga djungel på området.
Creative Commons är en ideell organisation vars mål är att hjälpa de som skapar och helt eller delvis vill dela med sig av sina verk. Detta möjliggörs genom ett system av licenser. I grunden går Creative Commons ut på att dela sitt material öppet och generöst men också smart på Internet

Kristina Alexanderson är chef för Internet i skolan på .se. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.
Nyfiken?
Läs mer på www.creativecommons.se.

7/3: Sponsring när den fungerar som bäst

Marknadsföreningens frukost den 7 mars gästades av Frans Fransson från C addie Sport & Business.
Ungefär 50 personer fick ta del av Frans kunskaper och tankar om dåtidens sponsring och vad som kännetecknar framg ångsrik sponsring idag.
Spännande tankar om sponsringstrender där rättighetsinnehavare och sponsorn möts i en gemensam ansats att förändra något.

Här hittar ni de filmerna som Frans spelade upp.
ICA http://vimeo.com/42752670
Procter & Gamble, Thank you Mom http://www.youtube.com/watch?v=hyiLPj94BBQ
Tosse IF och Eon: http://www.eon.se/om-eon/Sponsring/Fotboll/case/Tosse-IF/

Häppening 2014

Drygt 100 personer träffades i festlokalen på Stadshotellet och fick efter god mat lyssna till Per Lange, en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom försäljning. Utöver detta fick vi applådera och gratulera författarna till 2013 års bästa uppsats; Daniel Andersson, Karin Hafstad och Pontus Skoog Hjertquist.

Kvällen avslutades med att Henrik som ordförande i juryn för årets marknadsförare avslöjade vinnarna för både 2012 och 2013. Grattis återigen till Växjö Lakers Hockey (2012) och Nordic Feel (2013).

30/1: Årsmöte

30 januari hölls förenings årsmöte på Hotel Royal Corner i Växjö. Nya styrelsemedlemmar är Maria Daniels och Malin Blom som ersätter Elisabeth Wartoft och Henrik Cajnerud som inte fortsätter i styrelsen

24/1: Filmfrukost

The Naked Brand visades den 24/1 på Palladium.