Kriterier för Årets Marknadsförare

Priset Årets marknadsförare har årligen utsetts av Kronobergs Marknadsförening sedan 1980. Syftet med priset är att uppmärksamma människorna, företaget eller organisationen som ligger bakom ett framgångsrikt marknadsföringsarbete. Kriterier för priset:

* De nominerade skall vara en person, ett företag eller en organisation.
* De nominerade skall vara förankrade i länet. Man kan inte bli nominerad om marknadsföringen huvudsakligen leds från en plats utanför länet.
* De nominerade skall vara ett välskött företag eller organisation som kännetecknas av långsiktig uthållighet. Detta kriterium kan utesluta ett nystartat företag om det inte mycket tydligt kan påvisa förutsättningar för långsiktig uthållighet.
* De nominerade skall vara en förebild i sitt marknadsföringsarbete som andra kan bli inspirerade av.
* De nominerades marknadsföringsarbete skall präglas utav nytänkande i den bransch man verkar inom.
* De nominerade skall kunna påvisa ett resultat av marknadsaktiviteten samt att dess mål, syfte, resultat och förändring är en del i en uttalad strategi.

Nomineringen sker med fokus på marknadsaktiviteter under det året som priset avser men skall även präglas av framtidsutsikter.

De nominerade, samt vinnaren utses av en jury vilken tillsätts av styrelsen i Kronobergs marknadsförening.

Juryn skall innefatta kompetens från båda näringsliv och akademi.

Har du några frågor så hör av dig till ordföranden eller e-post info@krom.nu