KROM-frukost 23 november

90-talister som konsumenter och medarbetare

90-talister; krävande och kräsna eller avgörande för framtida konkurrenskraft?
Samhället står sedan länge inför stora förändringar. Urbanisering, digitalisering, estetisering och individualisering skapar ett polariserat samhälle där marknadskrafter är starka och möjligheten att vara framgångsrik påverkas av förmågan att förstå omvärlden och att agera proaktivt. Informationsflöden individualiseras och det förenklar marknadskommunikation, men gör det svårare att hålla ihop samhället. Helt avgörande är att förstå nästa generation konsumenter, medborgare och medarbetare - 90-talisterna! Många tycker att de är lata, krävande och kanske till och med uppkäftiga. Men de är som alla andra generationer påverkade av det samhälle som de har vuxit upp i. Alla organisationer måste förbereda sig för framtiden och då är en grundläggande förståelse för 90-talisterna avgörande. Det bidrar till att ge svar på frågor som: Hur förändras kundbeteende och krav? Vad innebär delningsekonomin? Kommer urbaniseringen att fortsätta? Är hållbarhet och samhällsansvar en trend eller en genuin förändring? Hur vill nästa generation leva, arbeta och bo?

Med stöd i omfattande undersökningar av 90-talister går generationsforskaren Anders Parment igenom dessa frågor och ger en utblick inför framtiden. Rikliga exempel på vad man bör göra och inte ges under föredraget.

Anders Parment, ek.dr, är forskare vid Stockholms universitet och en prisbelönt och uppskattad föreläsare och rådgivare till företag, regioner, landsting, kommuner, föreningar och politiska partier. Att förstå förändringar och trender och utveckla konkurrensfördelar är centralt i såväl forskning som rådgivning och föreläsningarna har alltid ett omvärlds- och framtidsperspektiv.. Anders har skrivit ett trettiotal böcker om marknadsföring.

Anmäl dig här:

Fakta

Datum: torsdag 23 november (obs dagen!)
Tid
: Frukost 7.30-8.00 Föreläsning 8.00-9.00
Plats: World Trade Center (OBS ny plats!)

Anmälan är bindande eftersom vi beställer frukost. Du kan avanmäla dig till info@krom.nu, men det måste ske senast 24 timmar innan. Om du uteblir utan avanmälan tar vi ut en avgift på 250 kr.

Vid specialkost kontakta: info@krom.nu