Årets uppsats

Kronobergs Marknadsförening har sedan 1988 delat ut ett stipendium på 10 000 kronor till den person eller grupp som skrivit den bästa kandidatuppsatsen inom marknadsföring vid Linnéuniversitetet.

Uppsatsen bedöms i första hand av examinatorn efter de uppsatta kriterier som finns vid universitetet. De som har fått betyget väl godkänd går vidare till en andra bedömning av en jury, utsedd av Marknadsföreningens styrelse.

Om du har några funderingar kring stipendiet, skicka ett mail till info@krom.nu.

Kriterier för årets uppsats
Kronobergs Marknadsförening delar årligen ut ett stipendium på 10 000 kronor till den student eller grupp av studenter som skrivit den bästa kandidatuppsatsen inom ämnet Marknadsföring vid Linnéuniversitetet (skrivna i Kronobergs län). Uppsatsen bedöms i ett första steg av examinator (-er) efter de av universitetets uppsatta bedömningskriterier. Stor vikt läggs här vid problematisering, metodik och behandling av teori. Examinatorer utser ett antal uppsatser som går vidare till ytterligare bedömning. De uppsatser som går vidare bedöms utav en, av KROMs styrelse, utsedd jury som bedömer uppsatserna utefter följande kriterier;

- Hur väl uppsatsen bidrar till ny kunskap
- Uppsatsens originalitet samt aktualitet
- Författarnas förmåga att på ett intresseväckande och kreativt sätt öka förståelsen för valt forskningsproblem.

Christopher Ullberg, Avesta Giliwi & Johanna Jevinger

Tidigare vinnare

2017
Likelihood of Using Online Personalization Services
Avesta Diliwi, Christopher Ullberg & Johanna Jevinger

2016
It's All About Money: Consumer Engagement with Brands on Social Media
Isak Gunnarsson & Gustaf Johansson

2015
Online Reviews – What Motivates you?
Amelie Johnson, Caroline Liljeberg & Sara Dahlgren

2014 
Hur varumärkeslojaliteten påverkas av att konsumenten får utföra självservice
Malin Hagelberg, Erik Josefsson och Lukas Älverdal

2013
Exploring the relationship between employee branding and brand loyalty.
Daniel Andersson, Karin Hafstad och Pontus Skoog Hjertquist

2010
Tweet, tweet, promotionmixens nya kläder
Camilla Andersson och Hannah Nystrand

2009
Modebloggarnas dolda budskap?
Jenny Kristiansson, Caroline Lundgren och Sandra Petersson

2008
Om ett företag som vuxit ur sina kläder
Sofia Ek, Sofie Haraldsson och Emma Coldenberg

2007
Företagsbloggen - Ett effektivt kommunikationsmedel
Lenny Heller

2006
Därför dricker du Caffelatte - En fallstudie i Caffelattens popularitetsförlopp
Karin Claesson, Sofia Hellgren och Ann-Sofie Öst

2005
Krishantering som marknadsföringsverktyg - att inte bara klara sig undan en kris
Maria Olsson, Mia Samskog och Jonas Taube

2004
Gerillamarknadsföring - med kreativitet som vapen
Ann Bergforsen, Carin Kärrberg och Anna Pankko

2003
Idrottsindividen som varumärke
Frans Fransson, Viktor Magnusson och Erik Walden

2002
Att komma ut - en uppsats om småföretags exportprocesser.
Linda Johansson, Caroline Lööw och Josefin Sjögren

2001
Public Relations, integrerad kommunikation i varumärkesbyggande. Alla talar om det men vem har sett det?
Magnus Falk, Eva Jansson och Sofi Hansson

2000
Permission Marketing - ett kundperspektiv
Maria Thorén

1999
Public Relations i en kristallkula
Anna Lundbäck och Karin Malm

1998
Varumärket - en spegling av företagets själ
Jonas Lundqvist och Joacim Andersson

1997
Mikael Nilsson och Martina Öberg

1996
Fredrik Bengtsson och Tomas Kristiansson

1995
Fredrik Håkansson och Stefan Sonesson

1994
Helena Blomster och Linda Åslund

1993
Mario Bergqvist/Anders Björkqvist och Helena Engdahl

1992
Tomas Ekelius/Björn Hallin och Johan Ekerot/Christina Petersson

1991
Anna Carin Gustavsson och Camilla Wernersson

1990
Per Echeverri och Mona Strandberg/Viveka Winqvist

1989
Katarina Rosén/Maria Skoog och Susanne Sjödin/Joakim Mörnefält

1988
Katarina Westman