Årsmöte 13 feb

Årsmöte

Föreningen bjuder in till Årsmöte.

Vi inleder med Årsmöte, därefter fortsätter vi med rundvandring i Icon och gemensam lunch.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justerare
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Godkännande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse 2018
8. Resultat och balansrapport för 2018
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018
11. Val av kommande styrelse
a) Ordförande
b) Ledamöter
c) Revisorer
d) Valberedning
12. Medlemsavgift 2019
13. Inskickade frågor/punkter
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutas

Anmäl dig här:

Fakta

Datum: onsdag 13 februari
Tid
: 11:00-13:00
Plats: Icon Växjö

Anmälan är bindande eftersom vi beställer frukost. Du kan avanmäla dig till info@krom.nu, men det måste ske senast 24 timmar innan. Om du uteblir utan avanmälan tar vi ut en avgift på 250 kr.

Vid specialkost kontakta: info@krom.nu