7/2: Årsmöte - Kallelse & dagordning

Den 7 februari kombinerar vi årsmöte och lunch med inspiration och kunskap!

Vi inleder med årsmötet där vi skyndsamt går igenom 2017 och väljer ledamöter för 2018 års styrelse. Därefter bjuder vi på enklare lunch kombinerat med bra föreläsning.

Varumärke - fortsatt viktigt?
Varumärke är kanske inte ordet det pratas mest om i branschen när ord som cpt, konvertering, automatisering, snabb call-to-action etc etc tar större plats. Innebär det att vikten av starka varumärken minskar? Eller är det tvärtom? Mats Karlsson från Gobrave hjälper oss att reda ut hur det är.

Dagordning för Årsmötet
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justerare
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Godkännande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse för 2017
8. Resultat och balansrapport för 2017
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
11. Val av kommande styrelse
    a) Ordförande
    b) Ledamöter
    c) Revisorer
    d) Valberedning
12. Medlemsavgift 2018
13. Inskickade frågor/punkter
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas

Välkommen!

Styrelsen

Fakta

Tid: 7 februari, kl 11:00-13:00
Plats: WTC i Växjö

Anmälan är bindande eftersom vi beställer lunch. Du kan avanmäla dig till info@krom.nu, men det måste ske senast 24 timmar innan. Om du uteblir utan avanmälan tar vi ut en avgift på 150 kr.