Styrelsen

Erik Walden (ordförande)
TV4-Gruppen
0709-267531 | erik.walden@tv4.se

Ola Agermark
Näringslivschef i Alvesta kommun

Malin Blom
Kommunikationschef Älmhults kommun
0733-708288 | malin.blom@almhult.se

Maria Daniels
Rektor Katedralskolan

Ajna Dzanic
Smelink

Maja Karlberg
GoTech
maja.karlberg@gotech.nu

Anette Kling
Gota Media/Smålandsposten

Magnus Källström
Linnéuniversitetet

Maria Lexert
Växjö & Co
0768-543262 | maria@vaxjo-co.se

Michael Skog
Reklamriket